Slovníček Kanárské španělštiny

1. lekce

Buenas                   Nadzar                      (uénas)
Ó que pasó?            Tak co jak je?             (Ó ke pasó?)
Nada, todo bien       Nic, všechno dobrý      (Ná tóbjen)
Vámonos de farra     Jdeme pařit                (Vámonos de farrrra)
Yo me apunto          Já se přidám               (Jo meapunto)

Pozn.: Nedivte se, že ve výslovnosti občas spouji 2 slova i více, to slouží k větší autentičnosti, když dojde na na konverzaci - oni prostě nerozdělují tolik slova :-)

2. lekce
Vamos a la playa         Jdeme na pláž                  (vamo ala plaja)
Tengo hambre             Mám hlad                        (tengoambre)
Vamos a chascar         Jdeme se nadlábnout         (vamo a časkar)
Tengo sed                   Mám žízeň                      (tengoset)
Que vas a tomar?         Co si dáš?                       (ke vas a tomar)
Bailamos?                    Zatančíme si?                  (bajlámos)
Estoy agustito             Je mi tak příjemně             (estoj agustýto)

3. lekce
Ron con cola                  rum s Colou                    (ron kon kola)
Havana tres, siete           havanu 3 letou, 7 letou    (avana tres, sjete)
Una copa de vino blanco   skleničku bílého vína      (una kopa de vino blanko)
Vino tinto                       červené víno                  (vino tynto)
Cortado leche y leche       malé kafíčko s mlékem      (kortado leče i leče)
                                        a kond. mlékem